Här träffar du våra sånglärare!

Elever hos Gun-Marie Engström
Elever hos Ylva Karlström
Elever hos Cecilia Kivling

Elever hos Bodil Lundblad
Elever hos Ester Årman Wallmyr

Undervisande lärare:
e-post


Gun-Marie Engström
Filip Hamber
(Nacka Musikklasser)

Rebecca Halvardsson
Ylva Karlström
Cecilia Kivling
Bodil Lundblad
Linda Majak
Cecilia Olsson
Elisabeth Westlund
(Nacka Musikklasser)

Ester Årman Wallmyr"Sångskafferiet"
Ny Sångbok av Gustav Rosén.
Elever från Nacka musikskola medverkar.
  Sång och kör
 

Sångrösten är det instrument du alltid bär med dig. Sång är glädje, och alla röster är unika! Att sjunga är utvecklande och stärker självkänslan. Att musicera tillsammans med andra skapar gemenskap och ger en fördjupad upplevelse av musiken.

 

Sång i åldrarna 7 - 19

  • Solosång med 1-4 elever per lektion
  • Sång i grupp med 5-12 elever per lektion
  • Rocksång och Musikalsång från skolår 4
  • Kör skolår 1-4
  • Körprojekt för alla åldrar

Sångundervisning för vuxna

Se under klippkort